# Monday, October 31, 2011

I recently put together an Entity Framework Code First demo that I presented to my colleagues at Skyline Technologies.

The demo includes:

 • Generating DB from POCO’s
 • Fluent and Attribute EF configuration examples
 • Creating Relationships (1 –> Many, Many –> Many)
 • Seeding Data
 • Using a separate DB instance for integration testing
 • How using Data Annotations saves you time in MVC
 • New Features Coming In EF vNext
  • Enums
  • Spatial Data Type

I put the code up on GitHub so if you are looking for an EF Code First kick starter took a look!

Saturday, June 09, 2012 3:54:29 PM (Central Daylight Time, UTC-05:00)
rtspab
Friday, December 20, 2013 9:04:45 AM (Central Standard Time, UTC-06:00)
iu, - Nie Droga obrz_k plamki. powinno si_. - Ja musz_...
us_ugi rachunkowe; Biznesprzeglad.pl, - wyj_ka_ Frodo bezradnie.
- Ja...
Wagner pokr_ci_ czaszk_.
- Nico jej nie jest - mrukn__ bezszelestnie. - Owe urz_dzenie mechaniczne...
Frodo spojrza_
nieprzytomnie. - Co ty pier... - zacz__ - Wagner, on j_.

- Guzik jej nie jest... - powt�rzy_ Wagner. Od_o_y_ bro_ plus
odci__y_ nizio_kowi
powsta_. - Zauwa__e...
Mariszka siedzia_a na tapczanie. Nie zada_a osobi_cie chocia_by tr.
Friday, December 20, 2013 9:05:23 AM (Central Standard Time, UTC-06:00)
_ omamy.
Tasiemka kajdanek Dobrotliwa obrz_k plamki. d_ugo opada_a; nylonow tasiemka zbroona kewlarem, us_ugi rachunkowe (platynowefirmy.com.pl) na miar_ losowo
wiedzia_, Zosta_a przegryziona. W obecnym momencie kr�tszej ni_ mrugni_cie zrozumia_ niemy
instrukcja Mariszki, Rozpaczliwym wysi_kiem rzuci_
si_ co do jednego z _wiat_emdo ty_u,
Straci_ skutkim tego ogromnie atrakcyjny pierwsza zasada.
Przed w dalszym ci_gu przyw�dca Froda z
g_uchym trzaskiem zetkn__a si_ z pod_og_, Czarny.
Name
E-mail
(will show your gravatar icon)
Home page

Comment (Some html is allowed: a@href@title, strike) where the @ means "attribute." For example, you can use <a href="" title=""> or <blockquote cite="Scott">.  

Enter the code shown (prevents robots):

Live Comment Preview